| |

Η Επιτροπή Κυπέλλου Ελλάδος έλαβε υπόψη της την προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδος ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, περιόδου 2012-2013, τις δηλώσεις των κυπελλούχων σωµατείων των ΕΠΣ για την συµµετοχή τους ή όχι στους πιο πάνω αγώνες (δεν δήλωσαν συµµετοχή οι κυπελλούχοι των ΕΠΣ: ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ–ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΛΕΣΒΟΥ, ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ και ΡΕΘΥΜΝΟΥ) τροποποίησε το άρθρου 2 της προκήρυξης ως προς τον διαχωρισµό των οµίλων µε γεωγραφικά κριτήρια και στο προσαρµοσµένο σύστηµα τέλεσης των αγώνων µε την ανάλογη

ανάπτυξη σύµφωνα µε τους κυπελλούχους των Ενώσεων που θα συµµετέχουν. 

Προηγούμενες

Επόμενη