Δοκιμάστηκαν στην Ιταλία Ντέλλας, Κυνηγόπουλος

| |