Απαγορεύτηκε από την αστυνομία να δοθούν εισιτήρια στον Ολυμπιακό

| |

Απαγορεύτηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας η οργανωμένη μετακίνηση φίλων του Ολυμπιακού στην Βέροια και δεν επιτράπηκε στην Βέροια να δώσει στους Πειραιώτες τα 2800 εισιτήρια που ζήτησαν. Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε από τη Βέροια την παραχώρηση κερκίδας του Σταδίου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από φιλάθλους της που τυχόν θα προσέλθουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Η ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ  αποδέχθηκε το ανωτέρω αίτημα διαθέτοντας προς το σκοπό αυτό τις θύρες 5 και 6 του γηπέδου και 2.800 εισιτήρια. Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας δια του εκπροσώπου της, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την επικινδυνότητα του αγώνα και τους εγκυμονούντες κινδύνους για την δημόσια τάξη και ασφάλεια η αστυνομία δεν έδωσε συγκατάθεση στην χορήγηση εισιτηρίων στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

1. Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να εκδώσει έως (6400) εισιτήρια για τους φιλάθλους της, συμπεριλαμβανομένων και των εισιτηρίων διαρκείας και των προσκλήσεων με την κατωτέρω κατανομή. :  ΘΥΡΑ 1 [1400], ΘΥΡΑ 2 [1600], ΘΥΡΑ 3 (v.i.p.) [200], ΘΥΡΑ 4 [900], ΘΥΡΑ 5 [800], ΘΥΡΑ 6 [2000]

2. Ο φίλαθλοι της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑΣ να καταλάβουν τις θέσεις στις κερκίδες των θυρών 1, 2, 3, 4, 5, και 6.

3. Να ΜΗΝ ορισθεί συγκεκριμένη ζώνη ή τμήμα των κερκίδων του Σταδίου Βέροιας στην οποία θα διατίθενται εισιτήρια αποκλειστικά για φιλάθλους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ να μην παραλάβει εισιτήρια για τους φιλάθλους της,  για τον συγκεκριμένο αγώνα

4. Την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, με μέριμνα και ευθύνη της ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑΣ να λειτουργήσουν εξωτερικά του γηπέδου τα εκδοτήρια της θύρας 1 για την διάθεση εισιτηρίων ΜΟΝΟ  στους φιλάθλους της γηπεδούχου ομάδας.

5. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθμεύσουν στον ειδικό χώρο στάθμευσης –παρκινγκ ΚΤΕΛ- φρουρούμενα από δύναμη του Α.Τ. Βέροιας. Να επιστρέψουν έμπροσθεν του γηπέδου λίγο πριν την λήξη του αγώνα και κατόπιν ειδοποιήσεώς τους από τον επικεφαλής των μέτρων τάξης, για την παραλαβή των επιβατών τους και στην συνέχεια να αναχωρήσουν πάντοτε συνοδεία Αστυνομικής δύναμης.

6. Με μέριμνα της ΠΑΕ Βέροια τα μέλη και οι επίσημοι της φιλοξενούμενης ομάδας να φιλοξενηθούν στην Θύρα 3

7. Οι θύρες του Σταδίου Βέροιας να ανοίξουν 3 ώρες πριν την έναρξη.

8. Να πραγματοποιηθούν αυστηροί προέλεγχοι στους φιλάθλους, σε ζώνες, περιμετρικά του Σταδίου Βέροιας ώστε να αποκλεισθεί η μεταφορά εντός της εγκατάστασης απαγορευμένων ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, καθώς και η απομάκρυνση όσων τυχόν θα στερούνται εισιτηρίων.

9. Να αποκλεισθεί η πρόσβαση και η είσοδος στο  Στάδιο Βέροιας φιλάθλων που δεν θα διαθέτουν, σφραγισμένο από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα εισιτήριο για τον εν λόγω αγώνα, καθώς επίσης και όσων βρίσκονται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

10. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν για παρακολούθηση του εν λόγω αγώνα να φέρουν μαζί τους την Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο. Πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν.

11. Απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων και κλιμάκων των εξεδρών από θεατές, καθώς και η κατοχή και διάθεση στο καταναλωτικό κοινό εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών, ποτών, χυμών και άλλων ροφημάτων γενικώς, σε γυάλινες, μεταλλικές, κ.λ.π. συσκευασίες, πλην πλαστικών και χάρτινων σύμφωνα με την 1/2007 Αγορανομική Διάταξη.

12. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας φιλάθλου φέροντα πανό ή πλακάτ με προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο.

13. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να δυσχεραίνουν το έργο του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί στο Στάδιο ή περιέχει υβριστικό περιεχόμενο με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.

14. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την ΠΑΕ πριν την ανάπτυξη των Αστυνομικών Δυνάμεων.

15. Αμφότερες οι Π.Α.Ε. μέχρι την 18:00΄ ώρα της 23-08-2012 να γνωστοποιήσουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας και στο FAX 23310-23333 τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δυο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους απ΄ αυτά, καθώς και τους υπεύθυνους των αποστολών ( ονοματεπώνυμο – κινητό τηλέφωνο), την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασης του στην Αθλητική εγκατάσταση.

β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, εκπροσώπων – υπευθύνων της , οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία – συνεργασία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας.

γ. Η ΠΑΕ Βέροια να προσλάβει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ΄ αρίθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων- προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη έντονων αστυνομικών μέτρων από 18:15 ώρα της 26-08-2012, σύμφωνα με την αναλογία και ελάχιστο για 1:80 θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται με την Αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41Δ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συμπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα , καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητος, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, οι θέσεις του προσωπικού και την διεύθυνση κατοικίας του προσληφθησσόμενου προσωπικού στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Αστυν. Τμήμα Βέροιας), στην Δ.Ε.Α.Β. και στην διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. Βέροια υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.

16.Οι ΠΑΕ ΒΕΡΟΙΑ και ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με κάθε πρόσφορο μέσο να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους των το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.     

17.Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 41Γ, των παρ. 3 & 9 του άρθρου 41Δ και του άρθρου 41Ζ του Ν. 2725/1999 [Α-121], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

18. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την δημοσίευσή της.

Προηγούμενες

Τρόμαξε η μαζικότητα

Φοβάται την ζέστη

Επόμενη